عرض مشاركة واحدة
قديم 06-15-2012   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية admin

البيانات
التسجيل: Jan 2012
العضوية: 185
العمر: 49
المشاركات: 27,709
بمعدل : 15.98 يوميا
معدل التقييم: 10
نقاط التقييم: 10
admin is on a distinguished road

معلومات
الحالة:
admin غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:
إرسال رسالة عبر Yahoo إلى admin

المنتدى : مخطوطات الكتاب المقدس بلغاته الأصلية
افتراضي اللغة السريانية !

اللغة, السريانية-البعثة الى سابينوس*ܒܰܫܢܰـܬ ܬܠܳܬܡܳܐܐ*ܘܰܐܪܒܥܺܝܢ ܘܰܬܠܳܬ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܝܰܘܢܳܝ̈ܐ(4) ܘܰܒܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܛܺܝܒܶܪܝܳܘܣ(A)-(5) ܩܶܣܰܪ ܪܽܗ̄ܘܡܳܝܳܐ ܘܰܒܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܕܰܐܒܓܰܪ(1) ܒܰـܪ ܡܰܥܢܽܘ ܡܰܠܟܳܐ ܒܺܐܝܪܰܚܬܶܫܪܺܝ ܩܕܶܡ ܒܝܽܘܡ ܬܪ̈ܶܥܣܰܪ ܫܰܕܰܪ ܗ̄ܘܳܐ ܐܳܒܓܰܪ ܐܽܘܟܳܡܳܐ ܠܡܳܪܝܰܗ̄ܒ(2)ܘܠܰܫܡܶܫܓܪܰܡ(3) ܪ̈ܺܫܳܢܶـܐ ܘܰܡܝܰܩܪ̈ܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܘܰܠܚܰܢܳܢ(4) ܛܒܽܘܠܰــܪܳܐܫܰܪܺܝـــܪܳܐ(5) ܥܰܡܗܽܘܢ ܠܰܡܕܺܝܢܬܳܐ ܐܰܝــܕܳܐ ܕܡܶܬܩܰܪܝܳـܐܠܶܠܽܘܬܶܪܳܦܳܘܠܺܝܣ(6) ܘܳܐܪܳܡܳܐܝܺܬ ܕܶܝܢ ܒܶܝــܬ ܓܽܘܒܪܺܝܢ ܠܘܳܬ ܡܝܰܩܪܳܐܣܰܒܺܝܢܳܘܣ(7) ܒܰܪ ܐܶܘܣܛܳܪܺܓܝܣ(8) ܐܶܦܶܛܪܽܘܦܳܐ(a) ܕܡܳܪܰܢ ܩܶܣܰܪ ܗܰܘ ܕܗܽܘ ܫܰܠܺܝܛ ܗ̄ܘܳܐ ܥܰܠ ܣܽܘܪܝܰܐ ܘܥܰܠ ܦܽܘܢܺܝܩܳܐ ܘܥܰܠܦܰܠܶܣܛܺܝܢܺܐ ܘܥܰܠ ܐܰܬܪܳܐ ܟܽܠܶܗ ܕܒܶܝܬ ܢܰܗܪ̈ܺܝܢ(9). ܘܰܐܘܒܶܠܘ ܗ̄ܘܰܘ ܠܶܗܐܶܓܪ̈ܳܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܨܶܒ̈ܘܳܬܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܘܟܰܕ ܐܙܶܠܘ ܗ̄ܘܰܘ ܠܘܳܬܶܗ ܩܰܒܶܠܗ̄ܘܳܐ ܐܶܢܽــܘܢ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܒܺܐܝܩܳܪܳܐ. ܘܰܗܘܰܘ ܠܘܳܬܶܗ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܥܶܣـܪ̈ܺܝܢܘܚܰܡܫܳܐ. ܘܰܟܬܰܒ ܗ̄ܘܳܐ ܠܽܗܘܢ ܦܶܚܡܳܐ ܕܶܐܓܪ̈ܳܬܳܐ ܘܫܰܕܰܪ ܗ̄ܘܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܘܳܬܐܰܒܓܰܪ ܡܰܠܟܳܐ.
2-بعثة الى اورشليم*ܘܟܰــܕ ܢܦܰܩܘ ܗ̄ܘܰܘ ܡܶܢ*ܠܘܳܬܶܗܚܙܰܩܘ ܗ̄ܰܘܘ ܘܶܐܬܰܘ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܐܘܽܪܺܫܠܶܡ . ܘܰ ܚܙܰܘ ܗ̄ܰܘܘ ܐ̄ܢܳܫ̈ܳܐܣܰܓܺܝܶܐܐ ܕܳܐܬܶܝܢ ܗ̄ܘܰܘ ܡܶܢ ܪܘܽܚܩܳܐ ܕܢܳܚܙܽܘܢ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܛܽܠ ܕܰܢܦܰܩܗ̄ܘܳܐ ܛܶܒܳܐ ܕܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܕܢܶܨܚܳܢܰܘ̈ܗ̄ܝ ܒܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܡܰܒ̈ܥܕܶܐ . ܘܟܰܕ ܚܙܰܘܐܶܢܽܘܢ ܠܐ̄ܢܳܫܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܡܳܪܝܰܗ̄ܒ ܘܰܫܡܶܫܓܪܰܡ ܘܚܢܳܢ ܛܒܽܘܠܰܪܳܐ ܐܶܬܰܘܗܘܰܘܐܳܦ ܗܶܢܽܘܢ ܥܰܡܗܘܢ ܠܐܽܘܪܺܫܠܶܡ. ܟܰܕ ܥܰܠܘ ܗ̄ܘܰܘ ܠܽܐܘܪܺܫܠܺܡ ܚܙܰܐܘܽܗ̄ܝܗ̄ܘܰܘ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܘܰܚܕܺܝܘ ܥܰܡ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܰܠܘܶܝܢ ܗ̄ܘܰܘ ܠܶܗ .ܘܚܳܙܶܝܢ ܗ̄ܘܰܘܐܳܦ ܠܺܝܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܗ̄ܘܰܘ ܟܶܢ̈ܫܶܝܢ ܟܶܢ̈ܫܶܝܢ ܘܡܺܬܚܰܫܒܺܝܢ ܗ̄ܘܰܘܕܡܳܢܳܐ ܢܶܥܒܕܽܘܢ ܠܺܗ.ܡܥܳܩܺܝܢ ܗ̄ܘܰܘ ܓܶܝܪ ܕܚܳܙܝܶܢ ܗ̄ܘܰܘ ܕܣܽܘܓܳܐܐܕܐ̄ܢܳܫܽܘܬܳܐ ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܡܰܘܕܶܝܢ ܗ̄ܘܰܘ ܒܶܗ . ܘܰܗܘܰܘ ܬܰܡܳܢ ܒܽܐܘܪܫܠܶܡܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܥܶܣܪ̈ܳܐ . ܘܰ ܟـܬܰܒ ܗ̄ܘܳܐ ܚܰܢܳܢ ܛܒܽܘܠܰܪܳܐ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܚܳܙܶܐܗ̄ܘܳܐ ܕܥܳܒܶܕ ܗ̄ܘܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܳܦ ܫܰܪܟܳܐ ܕܡܶܕܶܡ ܕܰܥܒܺܝܕ ܗ̄ܘܳܐ ܠܶܗ ܬܰܡܳܢܩܕܳܡ ܕܢܺܐܙܽܠ̄ܘܢ ܗ̄ܘܰܘ ܠܬܰܡܳܢ .ܘܰܚܙܰܩܘ ܗ̄ܘܰܘ ܘܶܐܬܰܘ ܗ̄ܘܰܘ ܠܐܰܘܪܗܳܝ(1)
3- بيان للملك*ܘܥܰܠܘ ܗ̄ܘܰܘ ܩــܕܳܡ ܐܰܒܓܰܪ* ܡܰܠܟܳــܐ ܡܳܪܗܽܘܢ ܕܫܰܕܰܪ ܗ̄ܘܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܘܝܰܗ̄ܒܘ ܗ̄ܘܰܘ ܠܶܗ ܦܶܚܡܳــܐ ܕܶܐܓܪ̈ܳܬܳܐ ܕܰܐܘܒܶܠܘ ܗ̄ܘܰܘ ܥܰܡܗܽܘܢ. ܘܡܶܢ ܒܳܬܪ ܕܶܐܬܩܪ̈ܺܝ(a) ܗ̄ܘܰ̈ܝ ܐܶܓܪ̈ܳܬܳܐ ܫܰܪܺܝܘ ܗ̄ܘܰܘ ܕܢܶܫܬܰܥܽܘܢ ܩܕܳܡ ܡܰܠܟܳܐ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܚܙܰܘܘܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܥܒܰܕ ܗ̄ܘܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܽܐܘܪܫܠܶܡ. ܘܰܩܪܳܐ ܗ̄ܘܳܐ ܚܰܢܳܢ ܛܒܽܘܠܰܪܳܐܩܕܳܡܰܘܗ̄ܝ ܟܽܠ ܡܕܶܡ ܕܰܟܬܰܒ ܗ̄ܘܳܐ ܘܰܐܝܬܺܝ ܥܰܡܗ. ܘܟܰܕ ܫܡܰܥ ܗ̄ܘܳܐ ܐܰܒܓܰܪܡܰܠܟܳܐ ܬܡܰܗ ܗ̄ܘܳܐ ܘܶܐܬܕܰܡܰܪ ܘܐܳܦ ܪܰܘܪ̈ܒܳܢܰܘܗ̄ܝ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܗ̄ܘܰܘ ܩܕܳܡܰܘܗ̄ܝܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܐܰܒܓܰܪ: ܗܳܠܶܝܢ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܠܳܐ ܗܘܰܘ ܕܰܒ̈ܢܰܝ ܐܢܳܫܳܐ ܐܶܠܳܐܕܰܠܠܳܗܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܕܢܰܚܶܐ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܠܰܠܳܗܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ.
4- رسالة الابجر الى يسوع*ܨܳܒܐ ܗ̄ܘܳܐ ܕܶܝܢ*ܐܰܒܓܰــܪܕܗܽܘ ܩܢܽܘܡܶܗ ܢܶܥܒܰܪ ܗ̄ܘܳܐ ܘܢܺܐܙܰܠ ܠܦܰܠܺܣܛܺܝܢܺܐ ܘܢܶܚــܙܶܐ ܗ̄ܘܳܐܒܥܰܝܢܰܘ̈ܗ̄ܝ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܥܳܒܶــܕ ܗ̄ܘܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚ ܗ̄ܘܳܐܕܢܶܥܒܰܪ ܠܰܐܬܪܳܐ ܕܪ̈ܽܗܘܡܳܝܶܐ ܕܠܰܘ ܕܺܝܠܰـܗ ܗ̄ܘܳܐ ܕܰܠܡܳܐ ܥܶܠܬܳܐ ܗܳܕܶܐܬܶܩـܪܶܐ ܗ̄ܘܳܬ ܠܰܒܥܶܠܕ ܒܳܒܽܘܬܳܐ ܣܢܶܝܬܳܐ ܟܬܰܒ ܗ̄ܘܳܐ ܐܶܓܰܪܬܳܐ ܘܫܰܕܰܪ ܗ̄ܘܳܐܠܰـܡܫܺܝܚܳܐ ܒܺܐܝܕܶܗ ܕܚܰܢܳܢ ܛܒܽܘܠܰܪܳܐ. ܘܰܢܦܰܩ ܗ̄ܘܳܐ ܡܶܢ ܐܽܘܪܗܳܝܒܐܪܒܰܥܶܣܪ̈ܶܐ ܒܳـܐܕܳܪ ܘܥܰܠ ܗ̄ܘܳܐ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶـܡ ܒܰܬܪܰܥܺܣܪ̈ܶܐ ܒܢܺܝܣܳܢܒܰܐܪܒܥܳܐ ܒܫܰܒܳܐ ܘܶܐܫܟܚܶܗ ܗ̄ܘܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܒܝܶܬ ܓܰܡܰܠܺܝܶܐܝܠ (1) ܪܰܒܳــܐܕܺܝܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ. ܘܶܐܬܩܰܪܝܰܬ ܗ̄ܘܳܬ ܐܶܓܰܪܳܬܐ ܩܕܳܡܘܗ̄ܝ ܐܰܝܕܳܐ ܕܰܟܬܺܝܒܳܐ ܗ̄ܘܳܬܗܳܟܰܢܳܐ:-Bܐܰܒܓܰܪ ܐܽܘܟܳܡܳܐ ܠܝܶܫܽܘܥ ܐܳܣܝܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܶܐܬܚܙܺܝ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܽܐܘܪܺܫܠܳܡ ܡܳܪܝܫܠܳܡ. ܫܶܡܥܶܬ ܥܠܰܝܟ ܘܥܰـܠ ܐܳܣܝܽܘܬܳܟ ܕܠܳܐ ܗ̄ܘܳܐ ܒــ̈ܣܰܡ̄ܡܳܢܶܐ ܘܰܒܥܶܩܳܪ̈ܶܐܡܰܐܣܶܐ ܐܰܢܬ ܐܶܠܳܐ ܒܡܶܠܬܳܟ ܡܥܰܘܪ̈ܶܐ ܡܰܦܬܰܚ ܐܰܢܬ ܘܠܰܚܓܺܝـܪ̈ܶܐ ܡܰܗܠܶܟ ܐܰܢܬܘܰܠܓܰܪ̈ܒܶܐ ܡܕܰܟܶܐ ܐܰܢܬ ܘܰܠܚܰܪ̈ܫܶܐ ܡܰܫܡܰـܥ ܐܰܢܬ ܘܰܠـܪ̈ܽܘܚܶܐ (2) ܘܰܠܒܰܪܐܶܓܳــܪ̈ܶܐ(3) ܘܰܡܫܰܢ̈ܩܶܐ ܒܳܗ ܒܡܶܠܬܳܟ ܡܰܐܣܶܐ ܐܰܢܬ ܐܳܦ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܡܩܺܝܡܐܰܢܬ. ܘܟܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܬܡܺܝ̈ــܳܗܳܬܳܐ ܪܰܘܪ̈ܒܳܬܳܐ ܫܶܡܥܶܬ ܕܥܳܒܶܕ ܐܰܢܬ ܣܳܡܶܬܒܪܶܥܝܢܶܝ ܕܰܐܘ ܠܰܠܳܗܳܐ ܐܰܢܬ ܕܰܢܚܶܬܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܥܒܰܕܬ ܗܳܠܶܝܢ ܐܰܘ ܒܪܶܗܐܰܢܬ ܕܰܠܠܳܗܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܥܳܒܶܕ ܐܰܢܬ . ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܟܶܬܒܶܬ ܒܥܺܝܬܡܶܢܳܟ ܕܬܺܐܬܶܐ ܠܘܳܬܝ ܟܰܕ ܣܳܓܶܕ ܐܢܳܐ ܠܳܟ(4) ܘܟܺܐܒܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬ ܠܺܝܬܰܐܣܶܐ ܐܰܝܟ ܕܗܰܝܡܢܶܬ ܒܳܟ. ܐܳܦ ܗܳܕܶܐ ܬܽܘܒ ܫܶܡܥܶܬ ܕܝܽܗܘ̈ܕܳܝܶܐ ܪܳܛܢܺܝܢܥܠܰܝܟ ܘܪܳܕܦܺܝܢ ܠܳــܟ ܘܳܐܦ ܕܢܶܙܩܦܽܘܢܳܟ ܒܳܥܶܝܢ ܘܰܠܡܶܣܪܰܚ ܒܳܟ ܚܳܝܪܺܝܢ.ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܚܕܳܐ ܙܥܽܘܪܬܳܐ ܐܰܚܺܝܕ ܐܢܳܐ ܘܫܰܦܺܝܪܳܐ ܘܠܰܬܪ̈ܰܝܢ ܣܳܦܩܳܐ ܠܡܶܥܡܰܪܒܳܗ ܒܫܶܠܝܳܐ.

5- جواب يسوع. صورة يسوع*ܘܟܰـܕܩܰܒܠܳܗܗ̄ܘܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܠܶܐܓܰܪܬܳܐ ܒܶܝــܬ ܪܰܒ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܝܽܗ̄ܘ̈ܕܳܝܶܐ ܐܶܡܰܪ ܠܶــܗܠܚܰܢܳܢ ܛܒܽܘܠܰܪܳܐ :ܙܶܠ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܠܡܳܪܳܟ ܕܫܰܕܪܳܟ ܨܶܐܕܰܝ: ܛܽܘܒܰܝܟ ܕܟܰܕܠܳܐ ܚܙܰܝܬܳܢܝ ܗܰܝܡܶܢܬ ܒܺـــܝ. ܟـܬܺܝܒ ܓܶܪ ܥܠܰــܝ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܚܳܙܶܝܢ ܠܺܝ ܠܳܐܢܗܰܝܡܢܺܘܢ ܒܺܝ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܚܳܙܶܝܢ ܠܺܝ ܗܶܢܽܘܢ ܢܗܰܝܡܢܽܘܢ ܒܺܝ. ܘܕܰܟـܬܰܒܬܠܺܝ ܕܺܐܬܶܐ ܠܘܳܬܳܟ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܶܐܫܬܰܕܪܶܬ ܥܰܠܘܗ̄ܝ ܠܗܳܪܟܳܐ ܡܶܟܺܝܠ ܐܶܬܛܰـܠܰܩܠܗ ܘܣܳܠܶܩ ܐܢܳܐ ܠܺܝ ܠܘܳܬ ܐܳܒܝ ܕܫܰܕܪܰܢܝ. ܘܡܳܐ ܕܣܶܠܩܶܬ ܠܘܳܬܶܗ ܡܫܰܕܰܪ ܐܢܳܐܠܳܟ ܠܚܰܕ ܡܶܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܝ ܕܟܺܐܒܳـܐ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬ ܠܳܟ ܢܰܐܣܶــܐ ܘܢܰܚܠܶܡ.ܘܰܠܟܽـܠ ܡܰܢ ܕܺܐܝܬ ܠܘܳܬܳܟ ܢܰܦܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ. ܘܟܰܪܟܳܟ ܢܶܗܘܶܐܒܪܺܝܟ ܘܰܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ ܬܽܘܒ ܠܳܐ ܢܶܫܬܰܠܰܛ ܒܶܗ ܠܥܳܠܰܡ. ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܚܙܳܐ ܗ̄ܘܳܐܚܰܢܳܢܛܒܽܘܠܰܪܳܐ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܗ̄ܘܳܐ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܘܰܒܝܰܕ ܕܨܰܝܳܪܳܐ ܗ̄ܘܳܐܕܡܰܠܟܳܐ ܫܩܰܠ(1) ܗ̄ܘܳܐ ܘܨܳܪ ܨܰܠܡܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ ܒܣܰܡ̄̈ܡܳܢܶܐ ܓܒܰܝܳ̈ܐ ܘܰܐܝܬܺܝܗ̄ܘܳܐ ܥܰܡܶܗ ܠܰܐܒܓܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܡܳܪܶܗ. ܘܟܰܕ ܚܙܳܝܗ̄ܝ ܗ̄ܘܳܐ ܐܰܒܓܰܪ ܡܰܠܟܳܐܠܨܰܠܡܳܐ ܗܰܘ ܩܰܒܠܶܗ ܗ̄ܘܳܐ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܪܰܒـܬܳܐ ܘܣܳܡܺܗ ܗ̄ܘܳܐ ܒܺܐܝܩܳܪܳܐ ܪܰܒܳܐܒܚܰܕ ܡܶܢ ܒܳـ̈ܬܶܐ ܕܳܐܦܰܕ̈ܢܶܐ ܕܺܝܠܶܗ. ܘܶܐܫܬܰܥܝ ܗ̄ܘܳܐ ܠܶܗ ܚܰܢܳܢ ܛܒܽܘܠܰܪܳܐܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܰܫܡܰܥ ܗ̄ܘܳܐ ܡܶܢ ܝܶܫܽܘܥ ܟܰܕ ܥܒܺܝ̈ܳܕܢ ܗ̄ܘܰܝ̈ ܠܶܗ ܡܶܠܰـܘܗ̄ܝܒܰܟـܬܳܒ̈ܐܶ.

6- وصول اداي الى الرها*ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܣܬܰܠܰܩ*ܗ̄ܘܳܐܡܫܺܝܚܳܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܫܰܕܰܪ ܗ̄ܘܳܐ ܝܺܗܽܘܕܳܐ (2) ܬܽܐܘܡܳــܐ ܠܘܳܬ ܐܰܒܓܰܪ ܠܳܐܕܰܝܫܠܺܝܚܳܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̄ܝ ܗ̄ܘܳܐ ܚܰܕ ܡܶܢ ܫܰܒܥܝܺܢ(1) ܫܠܺـܝ̈ܚܺܝܢ ܘܟܰܕ ܐܶܬܳܐܐܰܕܰܝ ܠܟܰܪܟܳܐ ܕܽܐܘܪܗܳܝ ܫܪܳܐ ܗ̄ܘܳܐ ܒܶܝܬ ܛܽܘܒܝܳܐ(2) ܒܰܪ ܛܽܘܒܝܳܐܝܽܗ̄ܘܕܳܝܳܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̄ܝ ܗ̄ܘܳܐ ܡܶܢ ܦܰܠܶܣܛܺܝܢܺܐ. ܘܶܐܫܬܡܰܥ ܗ̄ܘܳܐ ܥܠܰܘܗ̄ܝܒܟܽܠܶܗ ܟܰܪܟܳܐ. ܘܥܰܠ ܗ̄ܘܳܐ ܚܰܕ ܡܶܢ ܚܺܐܪ̈ܰܘܗ̄ܘ ܕܺܝܠܗ ܕܰܐܒܓܰܪ ܘܶܐܡܰܪ ܗ̄ܘܳܐܥܠܰܘܗ̄ܝ ܕܰܐܕܰܝ ܗܰܘ ܕܰܫܡܶܗ ܗ̄ܘܳܐ ܥܰܒܕܽܘ(3) ܒܰܪ ܥܰܒܕܽܘ ܡܶܢ ܪܺܫܳܢܶܐܕܝܳܬܒܰܝ̈ ܩܥܳܕܶܗ ܕܺܝܠܶܗ ܕܰܐܒܓܰܪ ܕܗܳܐ (4) ܐܬܳܐ ܐܰܝܙܰܓܕܳܐ ܘܰܫܪܳܐ ܗܳܪܟܳܐܗܰܘ ܕܰܫܠܰܚ ܗܘܳܐ ܠܳܟ ܥܠܰܚܘܗ̄ܝ ܝܶܫܽܘܥ ܕܰܡܫܰܕܰܪ ܐܢܳܐ ܠܘܳܬܳܟ ܚܰܕ ܡܶܢܬܰܠܡܺܝܕܰܝ. ܘܟܰܕ ܫܡܰܥ ܗ̄ܘܳܐ ܐܰܒܓܰܪ ܗܶܢܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܘܰܓܒܰܪ̈ܘܳܬܳܐ ܪܰܘܪ̈ܒܳܬܳܐܕܥܳܒܶܕ ܗ̄ܘܳܐ ܐܰܕܰܝ ܘܳܐܣ̈ܘܳܬܳܐ ܬܡܺܝ̈ܗܳܬܳܐ ܕܡܰܐܣܶܐ ܗ̄ܘܳܐ ܣܳܡ ܗ̄ܘܳܐܒܪܶܥܝܳܢܶܗ ܘܰܐܫܰܪ ܕܫܰܪܺܝܪܳܐܝܺܬ ܗܰܘ ܗ̄ܘ ܕܰܫܠܰܚ ܗ̄ܘܳܐ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܕܡܳܐܕܣܶܠܩܶܬ ܠܰܫܡܰܝܳܐ: ܐܶܫܰܕܰܪ ܠܳܟ ܠܚܰܕ ܡܶܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܝ ܘܟܺܐܒܳܟ ܢܰܐܣܶܐ.ܘܫܰܕܰܪ ܗ̄ܘܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܒܓܰܪ ܘܰܩܪܳܝܗ̄ܝ ܠܛܽܘܒܝܳܐ ܘܳܐܡܰܪ ܗ̄ܘܳܐ ܠܶܗ: ܫܶܡܥܶܬܕܓܰܒܪܳܐ ܚܰܕ ܚܰܝܶܠܬܳܢܳܐ ܐܶܬܳܐ ܘܰܫܪܳܐ ܒܒܰܝܬܳܟ. ܐܰܣܶܩܳܝܗ̄ܝ ܠܘܳܬܝ. ܛܳܟܢܶܫܬܟܰܚ ܠܺܝ ܣܰܒܪܳܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܕܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܡܶܢ ܠܘܳܬܶܗ.

7- اداي يقابل الملك*ܘܩܰܕܶܡ ܗ̄ܘܳܐ ܛܽܘܒܝܳܐ *ܠܝܰܘܡܳܐܐܚܪܺܢܳܐ ܘܕܰܒܪܶܗ ܗ̄ܘܳܐ ܠܰܐܕܰܝ ܫܠܺܝܚܳܐ ܘܰܐܣܩܶܗ ܠܘܳܬ ܐܰܒܓܰܪ ܟܰـܕ ܝܳܕܰܥܗ̄ܘܳܐ ܗܽܘ ܐܰܕܰܝ ܕܰܒܚܰܝــܠܳܐ ܕܰܠܠܳܗܳܐ ܡܫܰܕܰܪ ܗ̄ܘܳܐ ܠܘܳܬܶܗ. ܘܟܰܕ ܣܠܶــܩܗ̄ܘܳܐ ܐܰܕܰܝ ܘܥܰܠ ܗ̄ܘܳܐ ܠܘܳܬ ܐܰܒܓܰܪ ܟܰܕ ܩܳܝܡܺܝܢ ܚܺܐܪ̈ܰܘܗ̄ܝ ܠܘܳܬܶܗ ܘܒܶܗܒܡܰܥܠܳܢܳܐ ܕܰܠܘܳܬܶܗ ܚܶܙܘܳܐ ܬܡܺܝܗܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܗ̄ܘܳܐ ܠܶܗ ܠܰܐܒܓܰܪ ܡܶܢܦܰܪܨܽܘܦܶܗ ܕܰܐܕܰܝ. ܘܒܳܗ ܒܫܳܥܬܳܐ ܕܰܚܙܳܐ ܗ̄ܘܳܐ ܐܰܒܓܰܪ ܚܶܙܘܳܐ ܗܰܘ ܢܦܰܠܗ̄ܘܳܐ ܘܰܣܓܶܕ ܗ̄ܘܳܐ ܠܰܐܕܰܝ ܘܬܶܡܗܳܐ ܪܒܳܐ ܐܶܚܰܕ ܗ̄ܘܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܗܳܢܽܘܢܕܩܳܝܡܺܝܢ ܗ̄ܘܰܘ ܩܕܳܡܰܘܗ̄ܝ. ܗܶܢܽܘܢ ܓܶܪ ܠܳܐ ܚܙܰܘ ܠܚܶܙܘܳܐ ܗܰܘ ܕܶܐܬܚܙܺܝܗ̄ܘܳܐ ܠܶــܗ ܠܰܐܒܓܰܪ:-B . ܗܳܝܕܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܐܰܒܓܰܪ ܠܰܐܕܰܝ ܕܫܰܪܺܝܪܳܐܝܺܬ ܬܰܠܡܺܝܕܶܗ ܐܰܢܬ ܕܝܶܫܽܘܥܗܰܘ ܓܰܢܒܳܪ ܚܰܝܠܳܐ ܒܪܶܗ ܕܰܠܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕܰܫܠܰـܚ ܗ̄ܘܳܐ ܠܺــܝ ܕܰܡܫܰܕܰܪ ܐܢܳܐܠܳــܟ ܠܚܰܕ ܡܶܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܝ ܠܳܐܣܝܽܘܬܳܐ ܘܰܠܚܰــܝ̈ܶܐ. ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܐܰܕܰܝ:ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܩܕܺܝܡ ܗܰܝܡܶܢܬ ܗ̄ܘܰܝܬ ܒܡܰــܢ ܕܫܰܕܪܰܢܝ ܠܘܳܬܳܟ ܡܶܛܽܠ ܗܰܘ ܗ̄ܘܐܶܫܬܰܠܚܶܬ ܨܶܐܝܕܰܝܟ. ܘܟܰܕ ܬܽܘܒ ܬܗܰܝܡܶܢ ܒܶـܗ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܬܗܰܝܡܶܢ ܒܶܗܢܶܗܘܶܐ ܠܳܟ. ܐܳܡܰܪ ܠܶــܗ ܐܰܒܓܰܪ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܗܰܝܡܢܶܬ ܒܶܗ ܕܠܺـܝܽܗܘܕܳܝܶܐ ܗܳܢܽܘܢܕܙܰܩܦܽܘܗ̄ܝܗ̄ܘܰܘ ܒܥܺܝܬ ܗ̄ܘܺܝܬ ܕܶܐܕܒܰܪ ܠܺـܝ ܚܰܝܠܳܐ ܘܺܐܙܰܠ ܐܶܚܪܽܘܒ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܡܶܛܽܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܕܪ̈ܽܗ̄ܘܡܳܝܶܐ ܐܶܬܰܢܟܦܶـܬ ܒܰܩܝܳܡܳܐ ܕܫܰܝܢܳܐ ܕܰܡܩܳܡ ܠܺܝ ܥܰــܡܡܳܪܰܢ ܩܶܣܰܪ ܛܺܝܒܶܪܝܳܘܣ ܐܰܝــܟ ܐܰܒܳܗܰ̈ܝ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ. ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܐܰܕܰܝ:ܡܳܪܰܢܨܶܒܝܳܢܰܐܗ̄ܘ ܕܰܐܒܽܘܗ̄ܝ ܫܰܡܠܺܝ. ܘܟܰܕ ܫܰܠܶܡ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܝܳܠܽܘܕܶܗ ܐܶܬܬܪܺܝܡܠܘܳܬ ܐܰܒܽܘܗ̄ܝ ܘܺܝܬܶܒ ܥܰܡܶܗ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̄ܝ ܗ̄ܘܳܐ ܒܶܗ ܡܶܢ ܥܳܠܰܡ.ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܐܰܒܓܰܪ: ܐܳܦ ܐܶܢܳܐ ܡܗܰܝܡܶܢ ܐܢܳܐ ܒܶܗ ܘܒܰܐܒܽܘܗ̄ܝ.
8- شفاءات*ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܐܰܕܰܝ: ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܗܰܝܡܶܢܬ*ܣܳܐܶܡܐܢܳܐ ܐܺܝܕܝ ܥܠܰܝܟ ܒܰܫܡܶܗ ܕܗܰܘ ܕܗܝܡܶܢܬ ܒܶܗ. ܘܒܳܗ ܒܫܳܥܬܳܐ ܕܣܳܡ ܗ̄ܘܳܐܐܺܝܕܶܗ ܥܠܰܘܗ̄ܝ ܐܰܬܰܐܺܣܝ ܡܶܢ ܢܶܟܝܳܢܳܐ ܕܟܺܐܒܳܐ ܕܺܐܝܬ ܗ̄ܘܳܐ ܠܶـܗ ܢܽܘܓܪܳܐ.ܘܰܬܡܰܗ ܗ̄ܘܳܐ ܐܰܒܓܰܪ ܘܶܐܬܰܕܡܰܪ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܰܫܡܺܝܥ ܗ̄ܘܳܐ ܠܶܗ ܥܰܠ ܝܶܫܽܘܥܕܥܳܒܶܕ ܗ̄ܘܳܐ ܘܡܰܐܣܶܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܗܽܘ ܐܰܕܰܝ ܕܠܳܐ ܣܰܡܳـܐ ܕܡܶܕܶܡ ܡܰܐܣܶܐܗ̄ܘܳܐ ܒܰܫܡܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ. ܘܳܐܦ ܠܥܰܒܕܽܘ ܒܰܪ ܥܰܒܕܽܘ ܦܰܛـܓܳܪܳܐ ܐܝܺܬ ܗ̄ܘܳܐ ܠܶܗܒܪ̈ܶܓܠܰـܘܗ̄ܝ. ܘܳܐܦ ܗܽܘ ܩܰܪܶܒ ܗ̄ܘܳܐ ܠܶـܗ ܪ̈ܶܓܠܰـܘܗ̄ܝ ܘܣܳܡ ܗ̄ܘܳܐ ܐܰܕܰܝܐܺܝܕܶܗ ܥܠـܝܗܶܝܢ ܘܰܐܣܝܶܗ ܗ̄ܘܳܐ ܘܬܽܘܒ ܠܳܐ ܗܘܳܬ ܠܶܗ ܦܰܛـܓܳܪܳܐ. ܘܳܐܦܒܰܡܕܺܝܢܬܳܐ ܟܽܠܳܗ ܐܳܣ̈ܘܳܬܳܐ ܪܰܘܪ̈ܒܳܬܳܐ ܡܰܐܣܶܐ ܗ̄ܘܳܐ ܘܚܰܝ̈ܠܐ ܬܡܺܝ̈ܗܶܐܡܚܰܘܶܐ ܗ̄ܘܳܐ ܒܳܗ.

9- تجرد اداي*ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܐܰܒـܓܰܪ:ܗܳܫܳܐ*ܕܺܝܕܰܥܟܽܠ ܐܢܳܫ ܕܰܒܚܰܝܠܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܥܳܒܶܕ ܐܰܢܬ ܘܗܳܐܬܡܺܝܗܺܝܢ ܚܢܰܢ ܒܰܥ̈ܒܳܕܰܝܟ ܒܳܥܶــܐ ܐܢܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܡܶܢܳܟ ܕܬܶܫܬܰܥܶܐ ܠܰـܢ ܥܰܠܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܶܐ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܗ̄ܘܳܬ ܘܥܰܠ ܚܰܝܠܶܗ ܫܒܺܝܚܳܐ ܘܰܥܠ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܫܡܺܝܥ ܗ̄ܘܳܐ ܠܰܢ ܕܥܳܒܶܕ ܗ̄ܘܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܐܢܬ ܚܙܰܝܬ ܐܶܢܶܝܢ ܥܰܡܫܰܪܟܳــܐ ܕܚܰܒܪ̈ܰܝܟ. ܘܰܦܩܰܕ ܗ̄ܘܳܐ ܐܰܒܓܰܪ ܕܢܶܬܠܽܘܢ ܠܶܗ ܠܰܐܕܰܝ ܟܶܣܦܳܐܘܕܰܗܒܶܐ. ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܐܰܕܰܝ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܚܢܰܢ ܢܳܣܒܺܝܢ ܚܢܰܢ ܡܶܕܶܡܕܠܰܘ ܕܺܝܠܰܢܽ ܗ̄ܘ ܕܗܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܕܺܝܠܰܢ ܗ̄ܘܳܐ ܫܒܰܩܢܳܝܗ̄ܝ ܐܰܝܟ ܕܶܐܬܦܰܩܰܕܢܰܢܡܶܢ ܡܳــܪܰܢ ܕܢܶܗܘܶܐ ܕܠܳܐ ܟܺܝ̈ܣܶܐ ܘܰܕܠܳܐ ܬܰܪ̈ܡܳܠܶܐ. ܘܟܰـܕ ܛܥܺܝܢܺܝܢ ܚܢܰܢܙܩܺܝ̈ܦܶܐ ܥܰܠ ܟܰܬܦ̈ܳܬܰܢ ܐܶܬܰܦܩܰܕܢܰܢ ܕܢܰܟܪܶܙ ܣܒܰܪܬܶܗ ܒܟܽܠܳܗ ܒܪܺܝܬܳܐ ܗܰܘܕܟܽܠܳܗ ܒܪܺܝܬܳܐ ܪܶܓܫܰܬ ܗ̄ܘܳܬ ܘܚܶܫܰܬ ܒܰܙܩܺܝܦܽܘܬܶܗ ܕܰܗܘܳܬ ܚܠܳܦܰܝܢܠܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ.

10- حديث اداي: اهتداء الامبراطورة*ܘܶܐܫܬܰܥܺܝܗ̄ܘܳܐ ܩܕܳܡ ܐܰܒܓܰܪ ܡܰܠܟܳــܐ ܘܰܩܕܳܡ ܪܰܘܪ̈ܒܳܢܰܘܗ̄ܝ ܘܚܺܐܪ̈ܰܘܗ̄ܝ ܘܰܩܕܳܡܐܰܓܽܘܣܛܺܝܢ(1) ܐܶܡܶܗ ܕܰܐܒܓܰܪ ܘܰܩܕܳܡ ܫܰܠܡܰܬ(2) ܒܰܪܬ ܡܗܶܪܕܰܬ(3) ܐܰܢܬܬܶܗܕܰܐܒܓܰܪ ܐܳܬܘܳ̈ܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܘܬܶܕܡܪ̈ܳܬܶܗ ܘܚܰܝ̈ܠܶܐ ܫܒܺܝ̈ܚܶܐ ܕܥܳܒܶــܕ ܗ̄ܘܳܐ:ܐܳܡܰــܪ ܐܢܳܐ ܕܶܝܢ ܩܕܳܡܰܝܟܽܘܢ ܡܶــܕܶܡ ܕܰܗܘܳܐ ܘܶܐܣܬܥܰܪ ܨܶܝܕ ܐܢܳܫܳ̈ܐܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܐܟܘܳܬܟܽܘܢ ܗܰܝܡܶܢܘ ܒܶܗ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܒܪܶܗܽ ܗ̄ܘ ܕܰܠܠܳܗܳܐ ܚܰܝܳܐ.ܦܪܳܘܛܳܢܺܝܩܺܐ(4) ܐܰܢܬܬܶܗ ܕܰܩܠܰܘܕܺܝܳܘܣ(a-5) ܩܶܣܰـܪ ܗܰܘ ܕܥܰܒܕܶܗ ܗ̄ܘܳܐ ܛܺܝܒܶܪܝܳܘܣ(b) ܬܪܰܝܳܢܳــܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܟܰܕ ܐܶܙܰܠ ܗ̄ܘܳܐ ܕܢܰܩܪܶܒ ܥܰܡ ܒــ̈ܢܰܝ ܐܶܣܦܰܢܺܝܰܐܕܰܡܪܰܕܘ ܗ̄ܘܰܘ ܥܰܠܘܗ̄ܝ. ܗܺܝ ܗܳܕܶܐ ܐܰܢܬܬܳܐ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗ̄ܝ ܗ̄ܘܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ(6)ܚܰܕ ܡܶܢ ܬܶܠܡܺܝ̈ــܕܶܐ ܒܪܽܗ̄ܘܡܺܐ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܘܚܳܙܝܳܐ ܗ̄ܘܳܬ ܐܳܬܘ̈ܳܬܐܘܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܘܚܰܝ̈ܠܶܐ ܬܡܺܝ̈ܗܶܐ ܕܥܳܒܶܕ ܗ̄ܘܳܐ ܒܰܫܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܟܶܦܪܰܬܗ̄ܘܳܬ ܒܚܰܢܦܽܘܬܳܐ ܕܰܐܒ̈ܳܗܶܝܗ ܕܩܳܝܡܳܐ ܗ̄ܘܳܬ ܒܳܗ ܘܰܒܨܰܠܡ̈ـܶܐ ܕܚܰܢܦܽܘܬܳܐܕܣܳܓܕܳܐ ܗ̄ܘܳܬ ܠܗܽܘܢ ܘܟܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܪܰܢ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܗ̄ܘܳܬ ܘܣܳܓܕܳܐ ܘܰܡܫܰܒܚܳܐܥܰܡ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܢܰܩܺܝܦܺܝܢ ܗ̄ܗܰܘ ܠܶܗ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܘܰܐܚܺܝܕܳܐ ܗ̄ܘܳܬ ܠܶـܗܒܺܐܝܩܳܪܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܗܳܟܰܢܳܐ ܨܒܳܬ ܗ̄ܘܳܬ ܕܳܐܦ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ (a) ܬܶܚܙܶܐ ܗ̄ܘܳܬ ܘܕܽܘܟ̈ܝܳܬܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܒܗܶܝܢ ܐܶܣܬܥܰܪܘ ܗ̄ܘܰܘ ܚܰܝ̈ܠܰܘܗ̄ܝܕܡܳܪܰܢ. ܘܩܳـܡܰܬ ܗ̄ܘܳܬ ܚܦܺܝܛܳܐܝܺܬ ܘܢܶܚܬܰܬ ܗ̄ܘܳܬ ܡܶܢ ܪܳܗ̄ܘܡܺܐ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ (a) ܗܺܝ ܘܰܬܪܶܝܢ ܒܢܶܝܗ ܥܰܡܳܗ ܘܰܚܕܳܐ ܒܰܪܬܳܗ ܒܬܽܘܠܬܳܐ.


11- الوصول الى اورشليم*ܘܟܰܕ ܥܳܐܠܳܐ ܗ̄ܘܳܬ*ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡܢܶܦܩܰـܬ ܗ̄ܘܳܬ ܠܳܗ ܠܳܗ ܡܺܕܝܢܬܳܐ ܠܩܺܘܒܠܳܗ. ܘܩܰܒܠܺܘܗ ܗܘܰܘ ܒܺܐܝܩܳܪܳܐܪܰܒܳــܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܡܰܠܟܬܳܐ(2) ܡܳܪܬܶܗ ܕܰܐܬܪܳܐ ܪܰܒܳــܐ ܕܒܶܝܬ ܪ̈ܽܗ̄ܘܡܳܝܶܐ(b). ܝܰܥܩܽܘܒ(3) ܕܶܝܢ ܕܰܥܒܺܝܕ ܗ̄ܘܳܐ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐ ܘܦܳܩܽܘܕܳܐ ܒܥܺܕܬܳܐ ܕܒܰܢܝܳܐ ܗ̄ܘܳܬܠܰܢ ܬܰܡܳܢ ܟܰܕ ܫܡܰܥ ܗ̄ܘܳܐ ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܐܶܙܰܠــܬ ܗ̄ܘܳܬ ܠـܬܰܡܳܢ ܩܳܡ ܗ̄ܘܳܐܘܶܐܙܰܠ ܗ̄ܘܳܐ ܨܶܝܕܶܝــܗ ܘܥܰܠ ܗ̄ܘܳܐ ܠـܘܳܬܳܗ ܐܰܝܟܳــܐ ܕܫܰܪܝܳܐ ܗ̄ܘܳܬܒܳܐܦܰܕܢܳܐ ܪܰܒܳــܐ ܕܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܕܗܶܪܳܘܕܶܣ(c-4) ܡܰܠܟܳܐ. ܘܟܰܕ ܚܙܳܬܶܗ ܗ̄ܘܳܬ ܩܰܒܶܠܬܶܗ ܗ̄ܘܬ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܘܳܐܦ ܠܶـܗ ܐܰܝܟܕܰܠܫܶܡܥܽܘܢ ܟܺܐܦܳܐ. ܘܚܰܘܺܝ ܗܘܳܐ ܠܳــܗ ܐܳܦ ܗܽܘ ܐܳܣ̈ܘܳܬܳܐ ܘܚܰܝ̈ܠܶܐ ܐܰܝܟܫܶܡܥܺܘܢ. ܘܶܐܡܪܰܬ ܠܶܗ: ܚܰܘܳܐ ܠܺܝ ܓܳܓܽܘܠܬܳܐ ܗܳܝ ܕܶܐܙܕܩܶܦ ܗ̄ܘܳܐ ܒܳـܗܡܫܺܝܚܳܐ ܘܩܰܝܣܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܽܘܬܶܗ ܕܶܐܬܬܠܺܝ ܗ̄ܘܳܐ ܒܶܗ ܡܶܢ ܝܽܗܘ̈ܕܳܝܶܐaܘܩܰܒܪܳܐ ܗܰܘ ܕܐܐܶܬܬܣܺܝܡ ܗ̄ܘܳܐ ܒܶܗ.-Bܐܳܡܰܪ ܠܳܗ ܗܽܘ ܝܰܥܩܽܘܒ: ܗܳܠܶܝܢ ܬܥܳــܬܰܝ̈ܗܶܝܢ ܕܨܳܒܝܳܐ ܡܰܠܟܽܘܬܶܟܝ ܕܬܶܚܙܶܝܢ ܬܚܶܝܬ ܐܺܝܕܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܕܝܽܗ̄ܘ̈ܕܳܝܶܐa . ܗܶܢܽܘܢ ܐܶܢܽܘܘ ܕܰܐܚܺܝܕܺܝܢ ܠܗܶܝܢ ܘܠܳܐ ܫܳܒܩܺܝܢ ܠܰܢ ܕܢܺܐܙܰܠ ܢܨܰܠܶܐ ܬܰܡܳܢܩܕܳܡ ܓܳܓܽܘܠܬܳܐ ܘܩܰܒܪܳܐ ܘܳܐܦــܠܳܐ ܩܰܝܣܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܽـܘܬܶܗ ܨܳܒܶܝܢ ܠܡܶܬܰܠܠܰـܢ. ܘܠܳܐ ܗܳܕܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ ܡܶܪܕܰܦ ܪܳܕܦܺܝܢ ܠܰܢ ܕܠܳܐ ܢܣܰܒܰܪܘܢܰܟــܪܶܙ ܒܰܫܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܙܰܒ̈ܢܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐ ܬܳܐ ܘܳܐܦ ܒܶܝܬ ܐܰܣܺܝܪ̈ܶܐܚܳܒܫܺܝܢ ܠܰـܢ. ܘܟܰܕ ܫܶܡܥܰܬ ܗ̄ܘܳܬ ܗܳܠܶܝܢ ܒܳــܗ ܒܫܳܥܬܳܐ ܦܶܩܕܰܬ ܗ̄ܘܳܬ ܗܺܝܡܰܠܟـܬܳܐ ܘܰܐܝܬܺܝܘ ܗ̄ܘܰܘ ܩܕܳܡܶܝܗ ܠܚܽܘܢܝܐ (1) ܒܰܪ ܚܰܢܳܢ(2) ܟܳܗܢܳܐܘܠܰܓܕܰܠܝܳܐ(3) ܒܰܪ ܩܰܝܳܦܳܐ(4) ܘܠܺܝܗܽܘܕܳܐ(5) ܒܰܪ ܥܒܶܕ ܫܳܠܽܘܡ(6) ܪ̈ܺܝܫܶــܐܘܦܳܩܽܘܕܶܐ ܕܝܽܗ̄ܘ̈ܕܳܝܳܐ(a). ܘܶܐܡــܪܰܬ ܠܗܽܘܢ: ܐܰܫܠܶܡــܘ ܠܓܳܓܽܘܠܬܳܐ ܘܩܰܒܪܳܐ ܘܩܰܝܣܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܽܘܬܳܐܠܝܰܥܩܽܘܒ ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܫܳܠܶܡܝܢ ܠܶܗ. ܘܠܳܐ ܐܢܳܫ ܢܶܟܠܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܢܫܰܡܫܽܘܢܬܰܡܳܢ ܐܰܝܟ ܥܝܳܕܳܐ ܕܬܶܫܡܶܫܬܗܽܘܢ.

12- على الجلجلة. موت فجاني*
ܘܟܰــܕ ܦܶܩܕܰܬ*ܗܳܟܰܢܳܐ ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܩܳܡܰܬ ܗ̄ܘܳܬ ܕܬܺܐܰܙܠ ܘܬܶܚܙܶܐ ܐܶܢܶܝܢ ܠܕܽܘ̈ܟܝܳܬܳܐ ܗܳܢܶܝܢܘܳܐܦܕܬܰܫܠܶܡ ܗ̄ܘܳܬ ܐܰܬܪܳܐ ܗܰܘ ܠܶــܗ ܠܝܰܥܩܽܘܒ ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬ ܗ̄ܘܰܘ ܥܡܶــܗ.ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܥܶܠܰـܬ ܗ̄ܘܳܬ ܠܩܰܒܪܳܐ ܘܶܐܫܟܚܰܬ ܗ̄ܘܳܬ ܒܓܰܘܶܗ ܕܩܰܒــܪܳܐ ܬܠܳــܬܐܙܩܺܝ̈ܦܺܝܢ ܚܰܕ ܕܡܳܪܰܢ ܘܰܬܪܶܝܢ ܕܗܳܢܽܘܢ ܓܰܝܳܣ̈ܶܐ ܕܰܙܩܺܝܦܺܝܢ ܗ̄ܘܰܘ ܥܰܡܶܗܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܘܡܶܢ ܣܶܡܳܠܶܗ. ܘܒܶܗ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܗܰܘ ܕܥܶܠܰـܬ ܠܓܰܘ ܩܰܒــܪܳܐ ܗܺܝܘܰܒܢܶܝ̈ܗ ܥܰܡܳܗ ܒܳܗ ܒܫܳܥܬܳܐ ܢܶܦܠܰܬ ܗ̄ܘܳܬ ܒܰܪܬܳܗ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܘܡܺܝܬܰܬ ܕܠܳܐܟܺܐܒܳــܐ ܘܰܕܠܳܐ ܟܽܘܪܗܳܢܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܥܶܠــܬܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܡܰܘܬܳܐ. ܘܟܰــܕ ܚܙܳܬܗ̄ܘܳܬ ܡܰܠܟـܬܳܐ ܕܡܺܝܬܰܬ ܠܳܗ ܒܰܪܬܳܗ ܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ ܒܶܪܟܰܬ ܗ̄ܘܳܬ ܘܰܡܨܰܠܝܳܐܒܓܰܘܶܗ ܕܩܰܒܪܳܐ ܩܪܶܒ ܠܘܳܬܳܗ ܒܰܪܗ ܩܰܫܺܝܫܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ: ܫܡܰܥܝ(a) ܡܶܕܶܡ ܕܳܐܰܡــܪ ܐܢܳܐ ܩܕܳܡ ܡܰܠܟܽܘܬܶܟܝ. ܐܶܢܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܣܳܒܰܪ ܐܢܳܐ ܒܪܶܥܝܳܢܝܘܰܒܡܰܚܫܰܒܬܝ ܕܗܳܢܳــܐ ܡܰܘܬܳܐ ܕܗܳܕܶܐܚܳܬܝ ܕܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ ܠܳܐ ܗ̄ܘܳܐ ܣܪܺܝܩܳܐܝܺܬܗ̄ܘܳܐ ܐܶܠܳܐ ܣܽܘܥܪܳܢܰܐ ܗ̄ܘ ܗܳܢܳܐ ܬܡܺܝܗܳܐ ܕܰܠܠܳܗܳܐ ܢܶܫܬܰܒܰܚ ܒܶܗ ܘܠܳܐܗ̄ܘܳܐ ܕܰܫܡܶܗ ܢܶܬܓܰܕܰܦ ܐܰܝܟ ܕܰܣܒܰܪܘ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܫܡܰܥܘ ܗܳܕܶܐ. ܗܳܐ ܥܰܠܢ ܚܢܰܢܠܩܰܒܪܳܐ ܘܶܐܫܟܰܚܢ ܚܢܰܢ ܒܶܗ ܬܠܳܬܳܐ ܙܩܺܝ̈ܦܶــܐ ܘܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܚܢܰܢ ܐܰܝܢܰܘܡܶܢܗܽܘܢ ܙܩܺܝܦܳܐ ܗܰܘ ܕܶܐܬܬܠܺܝ ܒܶــܗ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܒܡܰܘܬܳܗ ܕܶܝܢ ܕܗܳܕܶܐ ܚܳܬܝܡܶܫܟܚܺܝܢ ܚܢܰܢ ܕܢܶܚܙܶܐ ܘܢܶܐܠܰܦ ܐܰܝܢܰܘ ܙܩܺܝܦܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܠܳܐ ܓܶܪ ܡܰܗܡܶܐܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܒܶܗ ܘܒܳܥܶܝܢ ܠܶܗ.

13- الصليب الحقيقي*ܗܺܝ ܕܶܝܢ ܡܰܠܟܬܳܐ ܦܪܽܘܛܳܢܺܝܩܺܐ*ܟܰܕ ܛܳܒ ܡܰܪܺܝܪܳܐ ܗ̄ܘܳܬ ܢܰܦܫܳܗ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܗܰܘ ܚܳܪܰܬ ܗ̄ܘܳܬ ܒܪܶܥܝܳܢܳܗ ܕܰܚܟܺܝܡܳܐܝܺܬ ܘܟܺܐܢܳــܐܝܺܬbܘܰܬܪܺܝܨܳܐܝܺܬ ܐܶܡܰــܪ ܗ̄ܘܳܐ ܒܪܳܗ ܗܶܢܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ. ܘܫܶܩܠܰܬ ܗ̄ܘܳܬ ܒܺܐܝ̈ܕܶܝܗܚܰܕ ܡܶܢ ܙܩܺܝ̈ܦܶܐ ܘܣܳܡܰܬ ܥܰܠ ܫܠܰܕܳܐ ܕܒܰܪܬܳܗ ܕܪܰܡܝܳܐ ܗ̄ܘܬ ܩܕܳܡܶܝܗ ܘܶܐܡܪܰܬܗ̄ܘܳܬ ܒܰܨܠܽܘܬܳܗ: ܠܰܠܳܗܳܐ ܕܰܚܘܺܝ ܗ̄ܘܳܐ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܬܡܺܝ̈ܗܶܐ ܒܰܐܬܪܳܐ ܗܳܢܳــܐܐܰܝܟ ܕܰܫܡܰܥܢܰܢ ܘܗܰܝܡܶܢܰܢ ܐܶܢ ܕܺܝܠܳܟܽ ܗ̄ܘ ܡܳܪܝ ܗ̄ܢܳܐ ܙܩܺܝܦܳܐ ܘܒܶـܗܐܶܬܬܰܠܝܰܬ ܗ̄ܘܳܬ ܐܢܳܫܽܘܬܳܟ ܡܶܢ ܡܰܪ̈ܳܚܶܐ ܚܰܘܳܐ ܚܰܝܠܳܐ ܥܰܙܺܝܙܳܐ ܘܬܰܩܺܝܦܳܐܕܰܠܠܳܗܽܘܬܳܟ ܕܰܒܓܰܘ ܐܢܳܫܽܘܬܳܐ ܫܰܪܝܳܐ ܗ̄ܘܳܬ ܘܬܺܚܶܐ ܗܳܕܶܐ ܒܪܰܬܝ ܘܰܬܩܽܘܡܘܢܶܫܬܰܒܰܚ ܒܳܗ ܫܡܳܟ ܟܰــܕ ܦܳܢܝܳܐ ܢܰܦܫܳܗ ܠܓܰܘ ܦܰܓܪܳܗ ܘܢܶܒܗܬܽܘܢ ܙܳܩܽܘܦܰܝ̈ܟܘܢܶܚܕܽܘܢ ܣܳܓܽܘܕܰܝ̈ܟ. ܘܩܰـܘܝܰܬ ܗ̄ܘܳܬ ܛܰــܘܪܳܐ ܣܰܓܺܝܳܐܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܡܪܰܬܗ̄ܘܳܬ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܫܩܰܠܬܶܗ ܗ̄ܘܳܬ ܠܰܙܩܺܝܦܳܐ ܗܰܘ ܡܶܢ ܫܠܰܕܳܐ ܕܒܰܪܬܳܗܘܣܳܡܬ ܗܰܘ ܐܚܪܺܢܳܐ ܘܶܐܡـܪܰܬ ܗ̄ܘܳܬ ܬܽܘܒ ܒܰܨܠܽܘܬܳܗ: ܠܰܠܳܗܳܐ ܕܰܒܪܶܡܙܶܗܩܳܝܡܺܝܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܘܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܚܰܘܳܐ ܚܰܝܠܳܐ ܕܢܶܨܚܳܢܰܝ̈ܟ ܐܰܝܟ ܕܰܡܥܳܕ ܐܰܢܬ.ܘܰܐܓܪܰܬ ܗ̄ܘܳܬ ܛܰܘܪܳܐ ܣܰܓܝܳܐܐ ܒܳــܬܰܪ ܗܳܠܶܝــܢ. ܘܰܫܩܰܠܬܶܗ ܗܘܳܬ ܙܩܺܝܦܳـܐܗܰܘ ܕܰܬܪܶܝܢ ܡܶܢ ܒܰܪܬܳܗ ܘܫܶܩܠܰــܬ ܗܘܳܬ ܙܩܺܝܦܳܐ ܗܰܘ ܕܬܰܠܳܬܳܐ ܘܣܳܡܬܳܗ ܥܶܠܒܰܪܬܳܗ. ܘܟܰܕ ܒܳܥܝܳܐ ܗ̄ܘܳܬ ܕܰܬܪܺܝܡ ܗ̄ܘܳܬ ܥܰܝܢܶܝ̈ܗ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܘܬܶܦـܬܰܚܗ̄ܘܳܬ ܦܽܘܡܳܗ ܒܰܨܠܽـܘܬܳܐ ܒܳــܗ ܒܫܳܥܬܳܗ ܘܒܶܗ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܡܶܛܪܰܦ ܬܶܡܪܳܐܠܥܰܝܢܳܐ ܕܰܩܪܶܒ(1) ܗ̄ܘܳܐ ܙܩܺܝܦܳܐ ܗܰܘ ܠܰܫܰܠܕܳܐ ܕܒܰܪܬܳܗ ܚܝܳܬ ܗ̄ܘܳܬ ܒܰܪܬܳܗܘܩܳܡܰܬ ܗ̄ܘܳܬ ܡܶܢ ܫܶܠܝܳــܐ ܘܰܡܫܰܒܚܳܐ ܗ̄ܘܳܬ ܠܰܐܠܳـܗܳܐ ܕܰܐܚܝܳܗ ܗ̄ܘܳܐܒܰܙܩܺܝܦܶܗ.

14- معرفة الجميل*ܡܰܠܟـܬܳܐ ܕܶܝܢ ܦܪܽܘܛܢܳܝܺܩܺܐ ܟܰــܕ*ܚܙܳܬܗ̄ܘܳܬ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܚܝܳܬ ܗ̄ܘܳܬ ܒܰܪܬܳܗ ܐܬܶܬܙܝܥܰܬ ܗ̄ܘܳܬ ܘܶܐܬܪܰܗܒܰܬ ܛܳܒ ܘܟܰܕܪܗܺܝܒܳܐ ܗ̄ܘܳܬ ܡܫܰܒܚܳܐ ܗ̄ܘܳܬ ܠܰـܡܫܺܝܚܳܐ ܘܗܰܝܡܢܰܬ ܗ̄ܘܳܬ ܒܶــܗ ܕܰܒܪܶܗܽ ܗ̄ܘܕܰܠܠܳـܗܳܐ ܚܰܝܳܐ. ܐܳܡܰــܪ ܠܳܗ ܒܪܳܗ: ܚܙܰܝܬܝ ܡܳܪܬܝ ܕܶܠܠܽܘ ܗܳܕܶܐ ܠܳܐ ܗܘܳܬܝܘܡܳܢܳܐ ܓܳܕܫܐ ܗ̄ܘܳܬ ܕܫܳܒܩܺܝܢ ܗ̄ܘܰܝܢ ܙܩܺܝܦܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܚܝܳܬܒܺــܗ ܚܳܬܝ ܘܳܐܚܕܺܝܢ ܗ̄ܘܰܝܢ ܘܰܡܝܰܩܪܺܝܢ ܗ̄ܘܰܝܢ ܕܚܰܕܡܶܢܗܳܢܽܘܢ ܓܰـ̈ܝܳܣܶܐ ܩܳܛܽܘ̈ܠܶܐ. ܗܳܫܳܐ ܗܳܐ ܚܙܰܝܢܰܢ ܘܰܚܕܺܝܢܰܢ ܘܰܡܫܺܝܚܳܐܐܶܫܬܰܒܰܚ ܒܳܗ ܕܗܳܕܶܐ ܣܥܰܪ. ܘܰܫܩܰܠܬܶܗ ܗ̄ܘܳܬ ܠܰܙܩܺܝܦܶܗ ܕܡܫܺܝܚܳܐ ܘܝܰܗ̄ܒܬܶܗܗ̄ܘܳܬ ܠܝܰܥܩܽܘܒ ܐܰܝܟ ܕܢܶܬܢܛܰܪ ܗ̄ܘܳܬ ܒܺܐܝܩܳܪܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܘܦܶܩܕܰܬ ܗ̄ܘܳܬܕܢܶܬܒܢܶܐ ܒܶܢܝܳܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܰܡܝܰܬܪܳܐ ܥܰܠ ܓܳܓܽܘܠܬܳܐ ܕܶܐܙܕܩܶܦ ܗ̄ܘܳܐ ܒܳܗ ܘܰܥܠܩܰܒܪܳܐܕܶܐܬܬܣܺܝܡ ܗ̄ܘܳܐ ܒܶــܗ ܐܰܝܟ ܕܢܶܬܝܰܩܪ̈ܳܢ ܕܽܘܟـ̈ܝܳܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܘܢܶܗܘܶܐ ܗ̄ܘܳܐܬܰܡܳܢ ܒܶܝــܬ ܘܰܥܕܳܐ ܕܰܨܠܽܘܬܳܐ ܘܰܟܢܽܘܫܝܳܐ ܕܬܶܫܡܶܫܬܳܐ. ܡܰܠܟܬܺܐ ܕܶܝܢ ܟܰܕܚܙܳܬ ܗ̄ܘܳܬ ܐܢܳܫܽܘܬܳܐ ܟܽܠܳܗ ܕܰܡܕܺܝܢܬܳܐ ܕܟܶܢܫܰܬ ܗ̄ܘܳܬ ܠܰܚܙܳܬܳܐ ܗܳܕܶܐܕܣܽܘܥܪܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܦܶܩܕܰܬ ܗ̄ܘܳܬ ܕܰܕܠܳܐ ܬܰܚܦܺܝܬܳܐ ܕܺܐܝܩܳــܪܳܐ ܕܡܰܠܟܳـ̈ܬܳܐܬܺܐܙܰܠ ܗ̄ܘܳܬ ܒܰܪܬܳܗ ܥܰܡܳܗ ܓܰܠܝܳܐܝܺܬ ܠܳܐܦܰܪܢܳܐ ܕܡܰܠܟܳــܐ ܕܰܫܪܝܳܐ ܗ̄ܘܳܬܒܶܗ ܐܰܝܟ ܕܢܶܚܙܶܝܗ ܗ̄ܘܳܐ ܟܽܠ ܐܢܳܫ ܘܰܢܫܰܒܰܚ ܠܰܐܠܳــܗܳܐ.

15- خلاصة الحديث*ܘܟܰــܕ ܣܳܠܩܳــܐ ܗ̄ܘܳܬ*ܡܰܠܟܬܳܐ ܡܶܢ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ (a) ܠܪܽܗ̄ܘܡܺܐ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܟܽܠ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܕܥܳܐܠܳܐ ܗ̄ܘܳܬ ܠܳܗ ܠܰܚܙܳܬܳܐ ܕܒܰܪܬܳܗܚܳܒܨܺܝܢ ܗ̄ܘܰܘ ܕܢܶܚܙܽܘܢ ܘܟܰܕ ܥܶܠܰܬ ܗ̄ܘܳܬ ܠܪܽܗ̄ܘܡܺܐ ܐܶܫܬܰܥܝܰܬ ܗ̄ܘܳܬ ܩܕܳܡܩܠܰܘܕܝܳܘܣ(b) ܩܶܣܰܪܗܶܢܶܝܢܗܳܠܶܝܢ ܕܰܗ̈ܘܰܝ ܗ̄̈ܘܰܝ. ܘܟܰܕ ܫܡܰܥ ܗܘܳܐ ܩܶܣܰܪ ܦܩܰܕ ܗ̄ܘܳܐ ܕܢܶܦܩܽܘܢ ܗ̄ܘܰܘܟܽـܠܗܽܘܢ ܝܽܗ̄ܘܕܳܝ̈ـܐܶ ܡܶܢ ܐܰܬܪܳܐ ܕܺܐܝܛܰـܠܺܝܰܐ ܟܰܕ ܒܟܽܠܶܗ ܐܰܬܪܳܐ ܗܰܘܣܽܘܥܪܳܬܳܐ ܡܶܬܡܰܠܰـܠ ܗ̄ܘܳܐ ܡܶܢ ܣܰܓܶܝ̈ـܐܶܐ. ܘܳܐܦ ܩـܕܳܡ ܫܶܡܥܽܘܢ ܟܺܐܦܳܐܐܶܫܬܰܥܝܰܬ ܗ̄ܘܳܬ ܗܺܝ ܗܳܕܶܐ ܕܰܗܘܳܬ. ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܗܳܟܺܝܠ ܕܣܳܥܪܺܝܢ ܫܠܺـܝ̈ܚܶܐܚܰܒܪ̈ܰܝܢ ܩܕܳܡ ܟܽܠ ܐܢܳـܫ ܡܰܟܪܙܺܝܢ ܚـܢܰܢ ܕܢܶܫܡܥܽܘܢ ܐܳܦ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܠܳܐܝܳܕܥܺܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܒܺܐܝܕܰܢ ܣܳܥܰܪ ܡܫܺܝܚܳܐ ܓܰܠܝܳܐܝܺܬܕܢܶܫܬܰܒܰܚܡܳܪܰܢ ܡܶܢ ܟܽـܠܢܳܫ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܕܬܰܢܺܝܬ ܩܕܳܡܰܝܟܽܘܢ ܕܬܶܕܥܽܘܢ ܘܬܶܬܒܰܝܢܽܘܢ ܟܡܳܐܪܰܒܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܺܚܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܢܰܩܦܺܝܢ ܠܶܗ ܫܰܪܺܝܪܳܐܝܺܬ ܘܟܰܕܫܡܰܥ ܗܘܳܐܐܰܒܓܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܗܶܢܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܗܽܘ ܘܰܐܓܽܘܣܛܺܝܢܐܶܡܶܗ ܘܫܰܠܡܰܬ ܒܰܪܬ ܡܗܰܪܕܰܬ ܘܦܳܩܽـܘܪ(1) ܘܥܰܒܕ ܫܡܶܫ(2) ܘܰܫܡܶܫܓܪܰܡ ܘܥܰܒܕܽܘܘܰܐܙܳܝ(3) ܘܒܰܪ ܟܰܠܒܳܐ (4) ܥܰــܡ ܫܰܪܟܳܐ ܕܚܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܚܳܕܶܝܢ ܗ̄ܘܰܘ ܛܳܒܘܰܡܫܰܒܚܺܝܢ ܗ̄ܘܰܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܘܒܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܰܘܕܶܝܢ ܗ̄ܘܰܘ.


وفيها ادق وصف للسيد المسيح عن طريق رسالة الى مدينة الرها . اشكر تعب محبتكوا
للمزيد من مواضيعي

 

الموضوع الأصلي : اللغة السريانية !     -||-     المصدر : منتدى الكتاب المقدس الاخبارى     -||-     الكاتب : adminhggym hgsvdhkdm !

ساهم فى دعم صفحاتنا على الفيس بوكContributed to the support of our pages onFace bookتوقيع : admin

ربنا موجود هو ده شعارنا

عرض البوم صور admin   رد مع اقتباس